Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Το φαινόμενο της προφητείας

Είναι εντυπωσιακό το εντονότατο ενδιαφέρον που προκαλούν οι κάθε φύσεως προφητικές δηλώσεις και προβλέψεις. Το φαινόμενο αυτό με χαρακτηριστική παρουσία από την αρχαιότητα συνεχίζεται αμείωτο μέχρι τις ημέρες μας, δηλώνοντας την επιθυμία του ανθρώπου να πληροφορηθεί τα μέλλοντα.
Στην πραγματικότητα, αυτού του είδους η πληροφόρηση καμία ωφέλεια δεν προσφέρει στον άνθρωπο. Εξάλλου, σε περίπτωση που αυτή η γνώση ήταν αναγκαία, για την επιβίωση ή για την σωτηρία, θα την είχε προσφέρει ο Θεός σε όλους και δεν θα την έκρυβε για να την εξασφαλίσει στους εκλεκτούς του.
Όπως σημειώνει ο ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Πατρώνος στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εκσυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση» (Αθήνα, 2009) στόχος του προφητικού κηρύγματος δεν είναι τόσο «να φωτίσει το μέλλον όσο το παρόν» (σελ. 34), το οποίο αποτελεί και τον στίβο στον οποίο ζει και αγωνίζεται ο κάθε άνθρωπος. Καθώς στο νου μας έχουμε συνδέσει τη λέξη «προφητεία» με μελλοντολογικές προβλέψεις είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε κάτω από το πρίσμα που θέτει ο καθηγητής.
Στην Παλαιά Διαθήκη «προφήτης» είναι αυτός που μιλά εξ ονόματος του Θεού (πρό + φημί). Οι αναφορές του σε γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον δεν έχουν τον χαρακτήρα μαντικής-μαγικής πρόβλεψης αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, το βασιλιά, τους κατοίκους μιας πόλης, τους πιστούς του αληθινού Θεού να ερμηνεύσουν το παρόν και να καθορίσουν τη στάση τους μέσα από το μέλλον.
Ο άνθρωπος του Θεού θέλει να ενεργοποιήσει μια κριτική ματιά στο παρόν μέσῳ των αναφορών στο μέλλον. Παραδείγματος χάριν, όταν προειδοποιεί ότι η παρακοή στο νόμο θα επιφέρει αυτή ή την άλλη συμφορά δεν το κάνει για να ικανοποιήσει την περιέργεια σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αλλά για να προβληματίσει τον αποδέκτη της προφητείας και να αλλάξει στάση. Ο προφητικός λόγος λειτουργεί ως ένα ισχυρό προειδοποιητικό καμπανάκι, το οποίο προσφέρει στο σώφρονα ακροατή τη δυνατότητα της μετάνοιας, της αλλαγής πορείας.
Αντιστοίχως, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η τάξη των προφητών, με παρόμοια έννοια και χαρισματική θέση στο χώρο της Εκκλησίας. Πολύ γνωστό είναι το χωρίο του βιβλίου Πράξεις Αποστόλων στο οποίο, ανάμεσα στους προφήτες και διδασκάλους της αντιοχειανής Εκκλησίας περιλαμβάνονται ο απ. Βαρνάβας και ο απ. Παύλος (Πρ. 13:1). Η τάξη των προφητών στην Καινή Διαθήκη έχει ρόλο περισσότερο διδακτικό και κηρυκτικό. Η έννοια αυτού που ομιλεί «προ προσώπου του Θεού» σχετίζεται με τη διδασκαλία του λόγου του Θεού, αλλά και τα έντονα χαρίσματα που κοσμούσαν την Εκκλησία. Οι προφήτες της πρώτης Εκκλησίας είναι φορείς χαρισμάτων και μεταφέρουν με αγάπη, μεταδίδουν αυτά τα χαρίσματα στους άλλους.
Και εδώ έχουμε προρρήσεις μελλοντικών γεγονότων, όπως οι δύο προρρήσεις του Αγάβου, ο οποίος, ακολουθώντας την παράδοση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, προφήτευσε δεινά. Για την ακρίβεια στο Πρ. 11:28 «ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην» και στο Πρ. 21:10 προφήτευσε τη σύλληψη και την παράδοση «εἰς χεῖρας ἐθνῶν» του απ. Παύλου. Η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στο σκοπό της προφητείας. Ο Άγαβος δεν λειτουργεί ως ένας από τους αφθονούντες και σε εκείνη την περίοδο περιοδεύοντες μάγους, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους. Το αντίθετο μάλιστα! Λειτουργεί ως μέλος της χριστιανικής συνάξεως και προφητεύει μέσα στα πνευματικά όριά της, ενώπιον πάντων.
Και στις δύο περιπτώσεις, όπως διαπιστώνουμε από τη συνάφεια του κειμένου έχουμε αποκάλυψη του μέλλοντος ώστε οι ακροατές του να ζήσουν διαφορετικά, πνευματικότερα το παρόν. Με τη βοήθεια των λόγων του Αγάβου η Εκκλησία θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες δυσχερείς καταστάσεις. Σήμερα, συνήθως, χωρίς καμία επιτυχία, αγωνιούμε να ταυτίσουμε την μία ή την άλλη προφητεία με το ένα ή το άλλο γεγονός. Κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο: ήταν ξεκάθαρο πότε συνέβη ο λιμός, «ἐπὶ Κλαυδίου», όπως και η σύλληψη και παράδοση του απ. Παύλου στους Ρωμαίους (Πρ. 25:11-12).
Το φαινόμενο των προφητικών προρρήσεων έσβησε με την πάροδο της αποστολικής εποχής, δίνοντας τη θέση του σε άλλα χαρίσματα στο σώμα του Χριστού. Σε σπάνιες περιπτώσεις, από τότε και εξής έχουμε τη διατύπωση προφητειών από άγιες μορφές με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του, συγχρόνου μας, αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι λόγοι τους παρανοούνται και διαστρέφονται από ανθρώπους που δεν κατανοούν τη λειτουργία της προφητείας στο σώμα της Εκκλησίας. Ο σκοπός της δεν είναι να λειτουργήσει ως ένα «μαγικό» κλειδί που θα ξεκλειδώνει τα μελλούμενα, αλλά ως μία υπόμνηση ότι με πίστη στο Θεό, ταπείνωση και πνευματική εργασία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έρθουν.
Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να ταυτίσουμε τις προφητικές ρήσεις με γεγονότα. Στις επιχειρούμενες ταυτίσεις δεν υπάρχει ούτε ομοφωνία ούτε σοβαρότητα. Γι᾿ αυτό ο ένας ιεροκήρυκας προχωρεί σε μία ταύτιση και ο επόμενος την απορρίπτει για να παρουσιάσει αυτή που εκείνος θεωρεί ισχυρότερη. Γι᾿ αυτό επαναλαμβάνεται η διαστροφή του χαρίσματος της προφητείας όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση της ταυτίσεως του ονόματος που κρύβεται γύρω από τον αριθμό της Αποκαλύψεως (χξστ’), ο οποίος έχει οδηγήσει όσους επιχειρούν να τον ταυτίσουν με συγκεκριμένο πρόσωπο σε συνεχείς αποτυχίες.
Δυστυχώς, το χάρισμα της προφητείας, της παρουσίασης του λόγου του Θεού ανάμεσα μας, μέσα στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, διαστρέφεται σε μία μαντική τέχνη, σε «πνεῦμα πύθωνα» (Πρ. 16:16), υπό τύπον προφητειών του Νοστράδαμου.
Διαβάζοντας το βίο των αγίων μορφών που είχαν το χάρισμα της προφητείας διαπιστώνουμε ότι η Εκκλησία δεν επιμένει καθόλου στον τονισμό αυτού του χαρίσματος. Αντιθέτως, αυτό φαίνεται να εντάσσεται ομαλά στην αγία ζωή τους. Όσοι δεν έχουν εκκλησιαστικό πνεύμα, αλλά αποζητούν μαντικές δυνάμεις ή δυνάμεις ιεροδιαμέσου (= μέντιουμ) τονίζουν, προβάλλουν και απομονώνουν αυτό το χάρισμα. Μάλιστα, σε περιόδους προβλημάτων, κρίσεων και κοινωνικής αναταραχής αυτά τα μη εκκλησιαστικά στοιχεία κυριαρχούν. Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι οι επιτήδειοι της ενημέρωσης εκμεταλλεύονται δεόντως την επιθυμία των πολλών παρέχοντας, υπό τύπον δώρων και προσφορών, τις προφητείες του τάδε ή του δείνα αγίου για να αυξήσουν τις πωλήσεις, την ακροαματικότητα και την τηλεθέασή τους. Αυτοί που τρέχουν να αγοράσουν τέτοιο υλικό δεν εξετάζουν την ουσία του προβλήματος, αλλά σπεύδουν συρόμενοι ως πρόβατα από τον ένα ή τον άλλο κήρυκα, δάσκαλο, σοφό ή οτιδήποτε άλλο . . .
Σε αυτό το πλαίσιο, συναντάμε και το θλιβερό φαινόμενο, κάποιοι παίζοντας με τον φόβο και την περιέργεια του λαού να ορίζουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου . . .
Κέντρο της προφητείας είναι και θα παραμείνει το παρόν με το οποίο την συνδέουν στενότατα οι αναφορές των ευαγγελίων. Το παρόν αυτό δεν είναι παρά ο χώρος της χάριτος, η εποχή που εγκαινίασε με τη θυσία του ο Χριστός και στην οποία ζούμε εμείς, χωρίς να έχουμε ανάγκη από προφητείες για να προοδεύσουμε πνευματικά. Η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού ήταν είναι και θα παραμείνει το κορυφαίο σκάνδαλο για την ανθρώπινη ιστορία. Η συζήτηση για το πότε θα έλθει για δεύτερη φορά είναι σε λάθος βάση. Το ενδιαφέρον της Αγίας Γραφής για αυτά τα θέματα είναι μηδαμινό έως ανύπαρκτο.
Έγνοια και φροντίδα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία μας και η μεταβολή του κόσμου που ζούμε σε παράδεισο. Στόχος της είναι η ανακαίνιση της κτίσεως και για την επίτευξη αυτού του στόχου αρκεί η πίστη μας στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, του Σαρκωμένου Λόγου, του Χριστού του Θεού, στο πρόσωπό του οποίου βρήκαν την εκπλήρωσή τους όλες οι μεσσιανικές προφητείες.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Εκείνος που πέφτει στην αμαρτία, είναι άνθρωπος.
Εκείνος, που λυπάται για την αμαρτία είναι , άγιος.
Εκείνος που ευχαριστιέται και μένει στην αμαρτία είναι, δαίμονας.
Κι εκείνος που συγχωρεί την αμαρτία είναι, ο Θεός.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Ένα δεύτερο Άγιον Όρος ιδρύθηκε και λειτουργεί στης Η.Π.Α. και τον Καναδά

Χάρτης ΗΠΑ και Καναδά με τις Ιερές Μονές τις οποίες έχει ιδρύσει ο Γέροντας Εφραίμ προηγ. της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους
του Νικολάου Τσαπάκη
Προέδρου Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Κρήτης
Το περασμένο καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τις Η.Π.Α. και τον Καναδά από 19.6-18.8.2009.
Επισκέφθηκα μερικά ορθόδοξα ελληνικά μοναστήρια, τα όποια ίδρυσε ο Γέροντας Εφραίμ, 83 ετών, πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλόθεου του Αγίου Όρους, και έμεινα κατάπληκτος θαυμάζοντας τα θεάρεστα έργα του, αλλά προπαντός την πνευματική τους ζωή και τα έργα που επιτελούνται.
Πρώτα επισκέφθηκα το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα Φλόρανς, ανάμεσα στην πόλη Φοίνιξ και Τουσόη, όπου διαμένει ο πολυσέβαστος και αγαπητός στον κόσμο Γ. Εφραίμ. Το πρόσωπο του ακτινοβολεί αγάπη και καλοσύνη, η καλή του φήμη, έχει διαδοθεί σ’ ολόκληρη την Αμερική και στον Καναδά και όλος ο κόσμος τρέχει σ’ αυτόν να εξομολογηθεί. Το μοναστήρι αυτό του Αγίου Αντωνίου ευρίσκεται μέσα στην έρημο της Αριζόνας με θερμοκρασίες που φθάνουν στους 40°-45° το καλοκαίρι, όπου επιβιώνουν μόνο κάκτοι διαφόρων ειδών, οι όποιοι είναι διατηρηταίοι και προστατεύονται σαν εθνικό δένδρο από την πολιτεία. Μέσα λοιπόν σ’ αυτήν την έρημο, υπάρχει τώρα το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, μια όαση πραγματική που ευωδιάζει όλη την περιοχή, με 2.000 είδη λουλουδιών και δένδρων και μια όαση πνευματική με τον Γ. Εφραίμ να δροσίζει, να γαληνεύει και να παρηγορεί τις καρδιές των συνανθρώπων μας.
Το 1995 ξεκίνησε ο Γ. Εφραίμ την ίδρυση και κατασκευή του μοναστηριού, αφού βρήκε πρώτα νερό κατά τρόπο θαυμαστό, υπήρχε το νερό σε βάθος 980 μέτρων και τώρα βγάζει 300 λίτρα περίπου νερό πόσιμο το δευτερόλεπτο. Με αύτη τη μεγάλη ποσότητα νερού, φύτεψε 3.000 ελαιόδενδρα, αμπέλια κρεβατίνες, θερμοκήπια με όλα τα λαχανικά, πορτοκαλιές, λεμονιές, γκρέϊπ φρούτ, συκιές, πεύκα, κυπαρίσσια και πολλά είδη ποικιλόχρωμων λουλουδιών, τα οποία ευωδιάζουν, πανύψηλους φοίνικες κ.λπ. Όλα ποτίζονται αυτόματα δύο φορές την ημέρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο τόπος επίσης της ίδρυσης του μοναστηρίου στη μέση της αφιλόξενης ερήμου του υποδείχθηκε κατά τρόπο θαυμαστό, ακούγοντας από πολλούς ανθρώπους να κτυπούν καμπάνες σ’ εκείνη την περιοχή της ερήμου, ενώ δεν εδικαιολογείτο κάτι τέτοιο εκεί. Το μοναστήρι λειτουργεί τώρα με 45 μοναχούς, οι οποίοι δουλεύουν σκληρά και αδιάκοπα, με ηγούμενο τον π. Παίσιο, προερχόμενο από το Άγιον Όρος, και οι υπόλοιποι είναι από διάφορα μέρη της Αμερικής με ένα μαύρο και ένα Ιάπωνα μοναχό. Στην έρημο απέξω υπάρχουν φίδια, κόμπρες, ζαρκάδια, λιοντάρια, λαγοί, πέρδικες, σκίουροι, κογιόκ, αλλά δεν πλησιάζουν και έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο του μοναστηριού. Το μοναστήρι έχει έκταση 2000 στρέμματα και το επισκέπτονται καθημερινά πολλοί προσκυνητές, πού μπορούν να φιλοξενηθούν σε χωριστά οικοδομικά συγκροτήματα για τις γυναίκες και για τους άνδρες, σε άνετα δωμάτια, πολύ καθαρά. Ακολουθούν οι μοναχοί επαρκιβώς τις παρακαταθήκες, τις παραδόσεις, τις ιερές ακολουθίες και τη ζωή του Αγίου Όρους με το ίδιο ωράριο και τυπικό. Το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου είναι κοινόβιο με πέντε εκκλησίες, των Αγίων Αντωνίου, Νεκταρίου, Νικολάου, πετρόκτιστη και πανέμορφη, Δημητρίου, ρωσσικού τύπου, Σεραφείμ του Σάρωφ και Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Κοντά στο μοναστήρι επίσης, πάνω σε ένα λοφίσκο, υπάρχει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, πανέμορφο, με πολλή ωραία θέα από ψηλά.
Στον Γ. Εφραίμ προστρέχουν πολλοί πονεμένοι και άρρωστοι άνθρωποι, οι όποιοι βοηθούνται με την πίστη τους και με τη δύναμη του Θεού. Παρηγορούνται, γαληνεύουν, ειρηνεύουν και η χαρά τους δεν περιγράφεται. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πού άρρωστοι άνθρωποι βοηθήθηκαν και έχουν τον πατέρα Εφραίμ πνευματικό τους πατέρα, πού τους καθοδηγεί στον ουρανόδρομο προς το θείο και προς τη θέωση. Συνολικά ο π. Εφραίμ έχει ιδρύσει μέχρι τώρα 19 μοναστήρια, τα οποία και καθοδηγεί, 17 στις Η.Π.Α. και 2 στον Καναδά, σε διάφορες πόλεις και πολιτείες με σκοπό να τα κάνει 20, όπως είναι στο Άγιον Όρος. Επίσης έχει ιδρύσει ένα μεγάλο γηροκομείο, το όποιο θα περιθάλπτει πολλούς ανήμπορους γέροντες. Τα μοναστήρια πού υπάρχουν είναι: δύο στη Φλώριδα, δύο στο Τέξας, δύο στο Σικάγο, δύο στη Νότια Καρολίνα, από ένα στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στην Πενσυλβάνια, στην Καλιφόρνια, στο Ιλλινόϊς, στο Μίτσιγκαν, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο.
Η Ορθοδοξία ανθεί και θριαμβεύει στις Η.Π.Α. και στον Καναδά και οι Ελληνοαμερικανοί διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, καθώς και την ορθόδοξη πίστη μας, όπως εδώ στην Ελλάδα. Χαίρονται για τα ωραία και πικραίνονται πολύ για τα άσχημα, πού συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Βοηθούν δε πάρα πολύ τον Γ. Εφραίμ για τα θεάρεστα έργα, υλικά και πνευματικά πού επιτελεί. Συχνά στις θρησκευτικές και εθνικές εορτές κάνουν πανηγύρια στις εκκλησίες με ελληνικά φαγητά, με ομιλίες, ελληνικούς χορούς, πού συμμετέχουν εκτός των Ελλήνων και Αμερικανοί, πού χαίρονται στα ελληνικά φαγητά, στις παραδόσεις μας και στους χορούς μας.
Οι κήποι των μοναστηριών, τα πολύ ωραία και μυρωδάτα λουλούδια, τα συντριβάνια, οι φιάλες, τα κιόσκια, οι σταυροί, οι πολύχρωμες εκκλησίες με τα έντονα χρώματα όπως στο Άγιον Όρος, οι πανύψηλοι φοίνικες, τα πεύκα, τα πουλιά σου δίδουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σ’ ένα γήινο παράδεισο. Το ωραίο είναι ότι μέσα στο μοναστήρι νοιώθεις μεγάλο θαυμασμό, ειρήνη, ανακούφιση, χαρά και γαλήνη και ενώ τριγύρω υπάρχει η αφιλόξενη ξερή και άγρια έρημος… Αυτό αν είναι ένα σύγχρονο μεγάλο θαύμα! Αξίζει πράγματι να το έπικσεφθεϊ κανείς και να το απολαύσει, διότι προσφέρει πολλά θεία πράγματα.
Επισκέφθηκα επίσης το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, κοντά στο Σικάγο, με ηγουμένη τη Γερόντισσα Μελάνη, με μία συνοδεία 25 μοναχών. Εδώ αντιθέτως υπάρχει πολύ πράσινο, μέσα στο δάσος, με καταπράσινες πλαγιές και πανέμορφα λουλούδια, πού ευωδιάζουν. Φιλοξενεί προσκυνητές με πολλή αγάπη, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, με μεγάλη ευγένεια και γλυκύτητα. Έχει κτίσει μία ωραιότατη μεγάλη πετρόκτιστη εκκλησία, ένα στολίδι, που είναι αξιοθαύμαστη και ιδιαίτερου κάλλους με τρούλους, που νοιώθεις δέος και μεγάλη κατάνυξη μόνο πού τη βλέπεις. Βοηθά πνευματικά όσους την επισκέπτονται και προσεύχεται και ο άνθρωπος γαληνεύει, παρηγορείται, δίδει ελπίδα και απαλύνει τον πόνο του. Είναι πραγματικά μία αγνή ψυχή, πού κάνει τεράστιο και θεάρεστο έργο. Προσπαθεί να βοηθήσει τον καθένα, τον συνάνρθωπό της, σαν τον καλό Σαμαρείτη. Σε κατακτά με την καλοσύνη της και την ευγένεια των λόγων της. Η ηγουμένη Μελάνη κοσμεί και τιμά την Ορθοδοξία μας.
Επισκέφθηκα επίσης το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, κοντά στο Σικάγο, με τον μοναχό Ακάκιο, κρυμμένο μέσα στο δάσος μέσα σε μία σπηλιά και μέσα στα μυριόπνοα λουλούδια. Ο π. Ακάκιος εκπέμπει καλοσύνη, πάντα χαμογελαστός, και είναι πράγματι άκακος, πολύ φιλόξενος, ταπεινός και υπηρέτης του πλησίον του. Εφαρμόζει τα λόγια του Ευαγγελίου κατά γράμμα, συμβουλεύει και δίδει παρηγοριά και ελπίδα στον καθένα.
Αργότερα επισκέφθηκα στον Καναδά κοντά στο Μόντρεαλ το μοναστήρι της Παναγίας της Παρηγορήτισσας με ηγουμένη την Γερόντισσα Θέκλα. Άλλο ένα θαύμα και εδώ. Το μοναστήρι ευρίσκεται σ’ ένα ειδυλλιακό μέρος, με ποτάμια, μέσα στο δάσος, με ωραιότατα λουλούδια. Όλα τα μοναστήρια έχουν κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό, αλλά όλα είναι συντονισμένα στην υψηλή πνευματική ζωή, χαρίζοντας στον κόσμο πού τα επισκέπτεται, αγάπη, γαλήνη και παρηγοριά, ανακούφιση και θεραπεία. Είναι οι καλοί Σαμαρείτες πού περιθάλπτουν, προστατεύουν και βοηθούν τους πληγωμένους συνανθρώπους μας, πού τόση ανάγκη έχουμε όλοι στη σημερινή νεφελώδη και ταραγμένη εποχή μας, επειδή έχουμε απομακρυνθεί ακριβώς από τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου.
Είναι τιμή και δόξα στην Ορθοδοξία μας πού έχουμε σήμερα τέτοιους πνευματικούς πατέρες, όπως τον Γέροντα Εφραίμ, την ηγουμένη Μελάνη και τόσους άλλους, πού συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την πίστη μας και συνεχίζουν το έργο του μακαριστού Γ. Παϊσίου και του μακαριστού Γ. Πορφυρίου και τόσων άλλων ακόμη. Αυτοί οι μοναχοί «σκεύη εκλογής» του Υψίστου εξυψώνουν τον άνθρωπο και τον φέρνουν κοντά στον Θεό, με τη μετάνοια, τον καθαρισμό των αμαρτιών, τη φώτιση και τελικά στη θέωση, πού είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αξίζουν όλοι θερμότατα συγχαρητήρια, διότι υπηρετούν τον πλησίον, όπως ο Ιησούς Χριστός, και ευχόμαστε ο Πανάγαθος θεός να τους χαρίζει υγεία και μακροημέρευση, για να συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους προς το καλό όλων των ανθρώπων.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την «Κάρτα του Πολίτη»


Κατά την επιθυμία του Γέροντος Νεκταρίου αναρτούμε την πολύ σημαντική και ωφέλιμη για την Ορθόδοξη Πίστη και σωτηρία ημών ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους κατά της...

εκδόσεως της Κάρτας του Πολίτη. Έχουμε προκαλέσει τη θλίψη του Θεού με τη διαρκή αμετανοησία μας. Ας μην προκαλέσουμε και την οργή του με την παραλαβή της Κάρτας του Πολίτη. Η θερμή προαίρεση των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά της παραλαβής της κάρτας θα είναι σωτήριος…!

Οι πατριωτικές κινήσεις της κυβερνήσεως υπέρ της ελάφρυνσης των βαρών για τα φτωχά νοικοκυριά και για την αξιοπρέπεια του λαού και της πατρίδας μόνο, αφαιρούν από την πατρίδα το ουράνιο πνευματικό μέγεθός της, το οποίο προσβάλει το πρώτο υποστατικό Πρόσωπο, από τον οποίον όλη η ανθρωπότητα έχει χαριτωθεί ως πρόσωπα με υπόσταση, δηλαδή προσβάλει το Θεό και Δημιουργό ημών Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα η απόφαση αυτή της κυβερνήσεως διαιρεί το υποστατικό πρόσωπο του έθνους ημών, προσβλέποντας μόνο στα γήινα γεγονότα και απαξιώνοντας τα ουράνια. ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ… 

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΚΑΙ ΤΗΣ »ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα:

Η «Κάρτα του Πολίτη» ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε ένα αριθμό του συστήματος της ηλεκτρο­νικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ελέγχει και επεξερ­γάζεται τα στοιχεία της προσωπικής τους ζωής (οικονομική δραστηριότης, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κ.λπ.), καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες.

Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους Χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστι τους και να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δη­μόσιο η ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσθαφαιρούν στην Κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκλησι προς την Ελληνική Κυβέρνησι να μη προχωρήση στην έκδοσι της ηλεκτρονικής «Κάρτας του Πολίτη», συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τοιούτου είδους Κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτους.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι «μείζων ο εν ημίν η ο εν τω κόσμω», και ότι ο Χριστός «νενίκηκε τον κόσμον»• τούτο όμως δεν συνεπάγεται και την συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές.Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η Προστάτις και Έφορος του Αγίου Όρους, να δίδη στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας την δύναμι να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στη δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοιτων είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω - See more at: http://www.ingossip.gr/?q=post/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB#sthash.oGdBwxIZ.dpuf
Κατά την επιθυμία του Γέροντος Νεκταρίου αναρτούμε την πολύ σημαντική και ωφέλιμη για την Ορθόδοξη Πίστη και σωτηρία ημών ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους κατά της...

εκδόσεως της Κάρτας του Πολίτη. Έχουμε προκαλέσει τη θλίψη του Θεού με τη διαρκή αμετανοησία μας. Ας μην προκαλέσουμε και την οργή του με την παραλαβή της Κάρτας του Πολίτη. Η θερμή προαίρεση των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά της παραλαβής της κάρτας θα είναι σωτήριος…!

Οι πατριωτικές κινήσεις της κυβερνήσεως υπέρ της ελάφρυνσης των βαρών για τα φτωχά νοικοκυριά και για την αξιοπρέπεια του λαού και της πατρίδας μόνο, αφαιρούν από την πατρίδα το ουράνιο πνευματικό μέγεθός της, το οποίο προσβάλει το πρώτο υποστατικό Πρόσωπο, από τον οποίον όλη η ανθρωπότητα έχει χαριτωθεί ως πρόσωπα με υπόσταση, δηλαδή προσβάλει το Θεό και Δημιουργό ημών Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα η απόφαση αυτή της κυβερνήσεως διαιρεί το υποστατικό πρόσωπο του έθνους ημών, προσβλέποντας μόνο στα γήινα γεγονότα και απαξιώνοντας τα ουράνια. ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ… 

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΚΑΙ ΤΗΣ »ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα:

Η «Κάρτα του Πολίτη» ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε ένα αριθμό του συστήματος της ηλεκτρο­νικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ελέγχει και επεξερ­γάζεται τα στοιχεία της προσωπικής τους ζωής (οικονομική δραστηριότης, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κ.λπ.), καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες.

Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους Χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστι τους και να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δη­μόσιο η ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσθαφαιρούν στην Κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκλησι προς την Ελληνική Κυβέρνησι να μη προχωρήση στην έκδοσι της ηλεκτρονικής «Κάρτας του Πολίτη», συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τοιούτου είδους Κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτους.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι «μείζων ο εν ημίν η ο εν τω κόσμω», και ότι ο Χριστός «νενίκηκε τον κόσμον»• τούτο όμως δεν συνεπάγεται και την συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές.Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η Προστάτις και Έφορος του Αγίου Όρους, να δίδη στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας την δύναμι να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στη δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοιτων είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω - See more at: http://www.ingossip.gr/?q=post/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB#sthash.oGdBwxIZ.dpuf
Κατά την επιθυμία του Γέροντος Νεκταρίου αναρτούμε την πολύ σημαντική και ωφέλιμη για την Ορθόδοξη Πίστη και σωτηρία ημών ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους κατά της...

εκδόσεως της Κάρτας του Πολίτη. Έχουμε προκαλέσει τη θλίψη του Θεού με τη διαρκή αμετανοησία μας. Ας μην προκαλέσουμε και την οργή του με την παραλαβή της Κάρτας του Πολίτη. Η θερμή προαίρεση των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά της παραλαβής της κάρτας θα είναι σωτήριος…!

Οι πατριωτικές κινήσεις της κυβερνήσεως υπέρ της ελάφρυνσης των βαρών για τα φτωχά νοικοκυριά και για την αξιοπρέπεια του λαού και της πατρίδας μόνο, αφαιρούν από την πατρίδα το ουράνιο πνευματικό μέγεθός της, το οποίο προσβάλει το πρώτο υποστατικό Πρόσωπο, από τον οποίον όλη η ανθρωπότητα έχει χαριτωθεί ως πρόσωπα με υπόσταση, δηλαδή προσβάλει το Θεό και Δημιουργό ημών Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα η απόφαση αυτή της κυβερνήσεως διαιρεί το υποστατικό πρόσωπο του έθνους ημών, προσβλέποντας μόνο στα γήινα γεγονότα και απαξιώνοντας τα ουράνια. ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ… 

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΚΑΙ ΤΗΣ »ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα:

Η «Κάρτα του Πολίτη» ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε ένα αριθμό του συστήματος της ηλεκτρο­νικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ελέγχει και επεξερ­γάζεται τα στοιχεία της προσωπικής τους ζωής (οικονομική δραστηριότης, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κ.λπ.), καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες.

Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους Χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστι τους και να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δη­μόσιο η ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσθαφαιρούν στην Κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκλησι προς την Ελληνική Κυβέρνησι να μη προχωρήση στην έκδοσι της ηλεκτρονικής «Κάρτας του Πολίτη», συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τοιούτου είδους Κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτους.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι «μείζων ο εν ημίν η ο εν τω κόσμω», και ότι ο Χριστός «νενίκηκε τον κόσμον»• τούτο όμως δεν συνεπάγεται και την συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές.Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η Προστάτις και Έφορος του Αγίου Όρους, να δίδη στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας την δύναμι να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στη δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοιτων είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω - See more at: http://www.ingossip.gr/?q=post/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB#sthash.oGdBwxIZ.dpuf

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Γλύτωσε χρήματα με τη δημιουργία αποθήκης τροφίμων

 

Ακόμα και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Οργανώσου τώρα για να μη σου λείπει τίποτα και να περισσεύεις χρήματα για άλλες ανάγκες του σπιτιού
 
Ίσως να μη μπορείς να καταλάβεις από την αρχή πως γίνεται να γλυτώνεις χρήματα με το να αγοράζεις περίσσια τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα που δε θα τα χρησιμοποιήσεις άμεσα αλλά θα τα βάλεις στην αποθήκη όμως αυτή είναι η αλήθεια. Γλυτώνεις χρήματα. Αρκετά χρήματα.
Καταρχήν πρέπει να σκεφτείς ότι βδομάδα με βδομάδα οι τιμές τροφίμων ανεβαίνουν ενώ τα έσοδα σου μειώνονται. Δεν γίνεται να μη το έχεις διαπιστώσει αυτό. Οπότε κάθε τρόφιμο που έχεις αγοράσει με παλιά τιμή ουσιαστικά… “τοκίζεται” και τόσο τόκο δε σου δίνει η τράπεζα.
Photographer: maureen_sill
Όταν ξεκινάς μια αποθήκη τροφίμων η κατάσταση είναι λίγο χαοτική. Δε ξέρεις τι να πάρεις πρώτα και τι μετά. Μη τρομάζεις, με τον καιρό κι όσο γεμίζουν τα ράφια τα πράγματα βελτιώνονται. Ξεκίνα να αποθηκεύεις βασικά τρόφιμα με μακρινές ημερομηνίες λήξης που καταναλώνεις συχνά όπως αλεύρι, ρύζι, όσπρια, μακαρόνια, ζάχαρη, αλάτι, γάλατα εβαπορέ, κονσέρβες, σάλτσες, ξερή μαγιά,λάδικλπ.
Επίσης άρχισε να βάζεις στην κατάψυξη κρέας και μυρωδικά όπως άνηθο-μαϊντανό, δοκίμασε να φτιάξεις δικές σου μαρμελάδες, σάλτσες και τουρσιά κι αν θες να γίνεις και πιο extreme δοκίμασε την αποξήρανση τροφίμων.
Με τον καιρό η αποθήκη θα αρχίσει να γεμίζει. Κι αυτό είναι το σημείο κλειδί που πρέπει να προσέξεις. Όταν έχεις μια αποθήκη γεμάτη τρόφιμα έχεις τη δυνατότητα τη στιγμή που θα δεις μια καλή προσφορά-κράχτη στο σουπερμάρκετ να μην αγοράσεις αυτά που θα αγόραζες για να βγάλεις την εβδομάδα εφόσον υπάρχουν στην αποθήκη ή την κατάψυξη σου, αλλά να αγοράσεις μεγαλη ποσότητα από το προϊόν που είναι σε προσφορά. Αν συνεχίσεις με αυτή τη λογική σε λίγο καιρό η αποθήκη σου θα περιέχει περισσότερα προϊόντα που έχεις αγοράσει σε τιμή χαμηλότερη από την κανονική.
Για να το καταλάβεις καλύτερα θα σου πω ένα παράδειγμα του προηγούμενου μήνα. Πηγαίνω σε γειτονικό σουπερμάρκετ για τις συνηθισμένες αγορές και βλέπω ότι έχει προσφορά διπλό πακετάκι ξηρής μαγιάς με 0,35€ που έληγε σε 2 χρόνια. Παρόλο που κάνω ψωμί συνέχεια προσωπικά χρησιμοποιώ νωπή μαγιά. Όμως περνάω μεγαλα διαστήματα στο κτήμα της χαλκιδικής που δεν έχει ακόμα ρεύμα και εκει με βολεύει πολύ η ξερή μαγιά την οποία συνήθως αγοράζω γύρω στα 80-90 λεπτά για το τριπλό πακετάκι. Καταλαβαίνεις αμέσως οτι η διαφορά τιμής είναι τεράστια. Αντί λοιπόν να αγοράσω όσα πράγματα θα αγόραζα, επέλεξα να αγοράσω 30 διπλά πακετάκια μαγιάς που μου κόστισαν 10,5€. Αυτό αντιστοιχεί σε 60 μονά πακετάκια ή 20 τριπλά πακετάκια. Το κόστος τους αν τα αγόραζα με τις κανονικές τιμές θα ήταν 16€-18€. Μέσα σε 1 λεπτό λοιπόν κέρδισα 5,5€-7,5€ κι αυτό χωρίς να υπολογίσω τη μελλοντική αύξηση στην τιμή του προϊόντος που είναι ουσιαστικά σίγουρη. Αυτό μπόρεσα να το κάνω και μάλιστα χωρίς να βγω από τον προϋπολογισμό μου επειδή ήξερα ότι τα τρόφιμα της αποθήκης μου μπορουν να με στηρίξουν επιπρόσθετα για να βγάλω την εβδομάδα. Αν δεν υπήρχαν τρόφιμα στην αποθήκη μου το πολύ πολύ να αγόραζα 2-3 πακετάκια γιατί θα έπρεπε να αγοράσω βασικότερα τρόφιμα για να βγάλω την εβδομάδα.
Από τότε που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα έχουμε γλυτώσει πάρα πολλά χρήματα και πίστεψε με τα έσοδα μας είναι σχετικά λίγα στο σπίτι. Με το σύστημα αυτό όμως δε μας λείπει τίποτα προς το παρόν.