Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Εκείνος που πέφτει στην αμαρτία, είναι άνθρωπος.
Εκείνος, που λυπάται για την αμαρτία είναι , άγιος.
Εκείνος που ευχαριστιέται και μένει στην αμαρτία είναι, δαίμονας.
Κι εκείνος που συγχωρεί την αμαρτία είναι, ο Θεός.