Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Οι 144.000 Εσφραγισμένοι

Μεταξύ τών ομάδων που εμφανίζονται στην Αποκάλυψη, αναφέρεται και η ομάδα τών 144.000 εσφραγισμένων. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί γι' αυτούς κατά καιρούς από διαφόρους ερμηνευτές. Μερικές θρησκείες μάλιστα, στηρίζουν σε αυτή την ομάδα μεγάλο μέρος τής δογματικής τους. Στη μελέτη αυτή, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή γι' αυτή την ομάδα, προσπαθώντας να αποφύγουμε τις συνήθεις ερμηνευτικές αυθαιρεσίες κάποιων Προτεσταντικών ομάδων.