Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα.

Σημειωτέον ότι τα περί νέου εμφυλίου στη Ρωσία, αμυδρά μόνο υπονοούνται και από τον στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα. Για τους Σλάβους και Ιουδαίους προλέγει ο Άγιος Σεραφείμ: …Οι Ιουδαίοι διασκορπίσθηκαν πάνω στο πρόσωπο της γης, διότι δεν δέχθηκαν και δεν αναγνώρισαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά στον έσχατο καιρό, αρκετοί Ιουδαίοι θα προσηλυτισθούν στο Χριστό, αφού θα καταλάβουν ότι ο Μεσσίας που λανθασμένα περιμένουν δεν είναι κανένας άλλος, παρά αυτός για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου, και δεν με λαμβάνετε. Αν έρθει ένας άλλος στο όνομα το δικό του, θα τον αποδεχτείτε». Γι’ αυτό, παρά το μεγάλο έγκλημά τους προς τον Σωτήρα, οι Ιουδαίοι (που θα πιστέψουν) θα γίνουν αγαπητοί στον Θεό, όπως υπήρξαν παλιά. Αλλά οι Σλάβοι είναι αγαπητοί στο Σωτήρα επειδή (πολλοί σε σχέση με άλλα έθνη - ΛΜΔ) θα κρατήσουν την αληθινή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό μέχρι το τέλος…, για το οποίο θα κριθούν άξιοι μεγάλων ευλογιών από τον Θεό. «Ο Ιησούς Χριστός, ο αληθής Θεός και άνθρωπος, ο Υιός του Θεού Πατρός, γεννήθηκε με την σύμπραξη του Αγίου Πνεύματος στην Ιουδαία, ενώ ο πραγματικός Αντίχριστος - άνθρωπος – ψευτοθεός θα γεννηθεί μεταξύ των Ρώσων - Σλάβων. Θα είναι ο γιος μιας ψευτοπαρθένου πόρνης από τη γενιά του Δαν, και γιος του διαβόλου διά μέσου μεταφοράς σ’ αυτήν ανδρικού σπέρματος, δια του οποίου το πνεύμα του σκότους θα κατοικήσει στη μήτρα της. Αλλά ένας από τους Ρώσους που θα ζουν στη γέννηση του Αντιχρίστου, παρόμοια με τον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο που ευλόγησε το παιδίον Ιησού και ανήγγειλε την ανανθρώπισή του στον κόσμο, θα αναθεματίσει τον Αντίχριστο κατά τη γέννα του και θα αναγγείλει ότι αυτός είναι ο όντως Αντίχριστος.