Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ – ΓΕΡΟΝΤΕΣ – ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ AΒΒΑ ΠΟΙΜΕΝΟΣ Αδελφός δήλωσε στον αββά Ποιμένα. Έκανα μεγάλη αμαρτία και θέλω να ακολουθήσω μετάνοια επί τρία χρόνια. Του λέει ο γέρων. Πολύ είναι. Και του είπε ο αδελφός. Αλλά έως ένα έτος; Και είπε . Πολύ είναι. Οι δε παριστάμενοι έλεγαν. έως σαράντα μέρες; Και πάλι είπε. Πολύ είναι. Είπε δε. Εγώ λέγω, ότι εάν μετανοήσει άνθρωπος από όλη την καρδιά και δεν συνεχίζει να πράττει την αμαρτία και σε τρεις μέρες τον δέχεται ο Θεός. Κάποιος αδελφός ήλθε στον αββά Ποιμένα και του λέει. Άββά έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω από αυτούς. Και τον ΄φέρνει ο γέρων στον αέρα και του λέει. Άπλωσε τον κόλπο σου και κράτησε τους ανέμους. Αυτός είπε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και του λέει ο γέρων. Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, ούτε τους λογισμούς δεν μπορείς να τους εμποδίσεις να έλθουν. Αλλά στο χέρι σου είναι να αντισταθείς σε αυτούς. Είπε πάλι « Εάν είναι τρεις μαζί, και ο ένας ησυχάζει καλά , ο δε άλλος ασθενεί και ευχαριστεί, ο δε άλλος υπηρετεί με καθαρό λογισμό, και οι τρεις κάνουν το ίδιο έργο» Αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα. Μου άφησαν κληρονομιά τι να την κάνω; Του λέει ο γέρων. Πήγαινε και σε τρεις μέρες έλα και σου λέω. Ήλθε αυτός όπως του όρισε. Και είπε ο γέρων. Τι μπορώ να σου πω αδελφέ; Εάν σου πω δώστα στην εκκλησία Εκεί τα ξοδεύουν σε κοινά γεύματα. Εάν σου πω δώστα στο συγγενή σου δεν θα έχεις μισθό. Εάν σου πω δώσε τα στους πτωχούς μένεις αμέριμνος. Ότι λοιπόν θέλεις κάνε εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό. Ήλθε κάποτε αδελφός προς τον αββά Ποιμένα και του λέει. Τι να κάνω πάτερ που θλίβομαι από τον λογισμό της πορνείας; Πήγα στον αββά Ιβιστίωνα και μου λέει δεν πρέπει να την αφήσεις να χρονίσει πάνω σου. Του λέει ο αββάς Ποιμήν. Ο αββάς Ιβιστίωνα έχει πράξεις που τον ανεβάζουν πάνω με τους αγγέλους και του ξεφεύγει ότι εγώ και συ είμαστε μέσα στην πορνεία. Εάν κρατήσει ο μοναχός την κοιλιά και την γλώσσα, έχε θάρρος, δε, αποθνήσκει.