Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Ο γέροντας Αριστοκλής από τη Μόσχα (+1918

είπε: «Ένα κακό θα βρει την Ρωσία, και οπουδήποτε αυτό το κακό (κομμουνισμός) θα πάει, ποταμοί από αίμα θα κυλίσουν». Δεν είναι η Ρωσική ψυχή, αλλά μια επιβολή στην ρωσική ψυχή. Δεν είναι ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά ένα πνεύμα από την Κόλαση… …Στις έσχατες μέρες η Γερμανία θα διαιρεθεί. Η Γαλλία θα είναι ένα τίποτα. Η Ιταλία θα τιμωρηθεί από φυσικές καταστροφές. Η Βρετανία θα χάσει την αυτοκρατορία της και όλες τις αποικίες της και θα γίνει σχεδόν ένα ερείπιο, αλλά θα διασωθεί από τις προσευχές εναρέτων γυναικών του θρόνου. Η Αμερική θα τρέφει τον κόσμο, αλλά τελικά θα καταρρεύσει. Η Ρωσία και η Κίνα θα καταστρέψουν η μία την άλλη. Τελικά η Ρωσία θα είναι ελεύθερη, και από τους πιστούς της θα προοδεύσει και θα επιστρέψει πολλά έθνη στο Θεό… Θα γίνει μία εντελώς ξεχωριστή έκρηξη και ένα θαύμα του Θεού θα φανερωθεί. Ο Θεός θα απομακρύνει όλους τους ηγέτες1, έτσι ώστε ο Ρωσικός λαός να προσβλέπει μόνο σε Αυτόν... Και θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά όλα αυτά δεν θα κρατήσουν για πολύ… 2 Εννοείται ότι ο Τσάρος εγκαθίσταται στο θρόνο του μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως και τον τότε γενικό πόλεμο, και μετά τον ακολουθούντα εμφύλιο που προβλέπει ο Άγιος Σεραφείμ, εάν η προφητεία αυτή του Αγίου έφθασε σε μας αναλλοίωτη.