Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Γέροντας Βαρνάβας τής Γεθσημανή (+1906)

«Οι διώξεις ενάντια στην πίστη θα αυξάνουν συνεχώς. Θα υπάρχει μια σιωπηλή θλίψη και σκότος, και σχεδόν όλες οι εκκλησίες θα κλείσουν. Αλλά όταν θα φαίνεται σαν να είναι αδύνατον να υπάρξει άλλη αντοχή, τότε θα έλθει η σωτηρία. Θα υπάρξει μία άνθηση. Θα αρχίζουν να χτίζονται εκκλησίες. Αλλά θα είναι μία άνθηση πριν το τέλος... »