Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αρχιμανδρίτης Ιωνάς (Miroshnichenko) (+1902)

«Θα δείτε τι θα συμβεί σε 50 χρόνια: όλοι θα εγκαταλείψουν την Δικαιοσύνη του Θεού και θα απομακρυνθούν από την πίστη, αλλά μετά θα συνέλθουν και θα επιστρέψουν και θα ζήσουν με Χριστιανικό τρόπο.»